Picture of Miluše Psotová
ZÁPISY DO KURZŮ V OPAVĚ, KRNOVĚ A OSTRAVĚ
by Miluše Psotová - Monday, 12 September 2016, 04:48 AM
 
INFOSCHŮZKY KE KURZŮM V TEVĚ, OPAVĚ, KRNOVĚ, OPAVĚ, KOPŘIVNICI, OSTRAVĚ A PROSTĚJOVĚ PROBÍHAJÍ V TĚCHTO TERMÍNECH:
TEVA 9.9. A 16.9. NA TC OD 12 DO 13.00
KRNOV 14. - 15.9. POBOČKA KRNOV - BUDOVA ARCHÍVU ZE ZADNÍ STRANY
OPAVA - HRADECKÁ 1 A OSTRAVA - SOKOLOVSKÁ 47 OD 19. - 22.9. 
VÍCE NA WWW.PRIMA-VYUKA.CZ

ZÁPIS